Impressum

 

 

Informacje dotyczące zawartości naszej strony internetowej

Dokładnie sprawdziliśmy wszystkie informacje na naszych stronach internetowych. Niemniej jednak pliki i opublikowane dane mogły w międzyczasie ulec zmianie. Nie gwarantujemy zatem, że wszystkie informacje są aktualne, kompletne i w każdym przypadku prawidłowe.

 

 

Informacja prawna dotycząca hiperłączy

Nie traktujemy treści podlinkowanych lub polecanych stron internetowych jako własnych i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadki naruszenia prawa na tych stronach. Autor wyraźnie oświadcza zatem, że w momencie umieszczania odnośników do odpowiednich stron internetowych nie zawierały one treści niezgodnych z prawem. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość polecanych stron internetowych i linków.