Serwis LEUCO

„Możemy odnieść sukces, gdy
dzięki nam nasi klienci
odniosą sukces.

A my chcemy odnieść sukces.

Wśród liderów rynku narzędzi nie ma już firma zajmujących się wyłącznie produkcją narzędzi. Coraz większego znaczenia nabiera integracja narzędzi, komponentów systemowych i usług aż do dostawców całych rozwiązań.

LEUCO jest dostawcą najbardziej trafnego, kompleksowego rozwiązania dla swoich klientów czym wyróżnia się na rynku na tle innych dostawców.

Pakiet usług LEUCO obejmuje kilka poziomów.

Celem ustrukturyzowanej koncepcji usług LEUCO jest zapewnienie optymalnego procesu produkcyjnego wspólnie z klientem.

Leasing i składy konsygnacyjne LEUCO

Druga oferta z pakietu usług LEUCO dotyczy modeli rozliczania narzędzi. Obejmują one na przykład leasing lub składy konsygnacyjne. 

Kodowanie kolorystyczne LEUCO

W zależności zapotrzebowania klienta, może on skorzystać również z pakietu usług LEUCO, aby zoptymalizować swoje procesy produkcyjne. Zwłaszcza widok kodowania kolorystycznego zapewni klientowi znacznie lepszą przejrzystość zarządzania narzędziami.

Ustrukturyzowana koncepcja usług jest udostępniana naszym klientom w zależności od potrzeb.
Ustrukturyzowana koncepcja usług jest udostępniana naszym klientom w zależności od potrzeb.