Rewolucyjny
proces obróbki
drewna od LEUCO

Rewolucyjne
metody obróbki drewna
LEUCO.

10 lat patentu na p-System

W 2010 roku firma LEUCO zgłosiła narzędzia o kącie osiowym w zakresie ≥ 55° – 90° do opatentowania i nazwała je „LEUCO p-System”. Innowacja ta oznacza nie tylko frezowanie. Włókna dzięki wyjątkowo ciągnącemu cięciu są „złuszczane z ostrością brzytwy”. Dlatego LEUCO obróbkę drewna narzędziami p-System nazywa „złuszczaniem”. Wszystkie narzędzia diamentowe LEUCO p-System z asortymentu katalogowego mają kąt osiowy 70°.

 

 • Warto skorzystać z 10 lat narzędzi p-System!
 • 10 lat patentu na p-System w skrócie:

Peel it! See it! Feel it!

see it: doskonała jakość skrawania, która jest widoczna

feel it:znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami diamentowymi, odczuwalna w budżecie
see it & feel it:niezwykle duże możliwości zastosowania, które oszczędzają czas ustawiania maszyny, przezbrajania i obróbki, zaskakujące i odczuwalne zmniejszenie kosztów


<strong>Oszczędność czasu, redukcja dodatkowych operacji:</strong> Wyjeżdżanie poza krawędź w ruchu przeciwbieżnym bez odprysków
Oszczędność czasu, redukcja dodatkowych operacji: Wyjeżdżanie poza krawędź w ruchu przeciwbieżnym bez odprysków

<strong>Na gotowo:</strong> Ta sama jakość obróbki forniru wzdłużnie i poprzecznie w sklejce. Zazwyczaj można pominąć szlifowanie
Na gotowo: Ta sama jakość obróbki forniru wzdłużnie i poprzecznie w sklejce. Zazwyczaj można pominąć szlifowanie

<strong>Wysoka jakość na całym wręgu</strong> Jakość p-System po obu stronach wręgu oraz wyjście poza krawędź bez wyrwań
Wysoka jakość na całym wręgu Jakość p-System po obu stronach wręgu oraz wyjście poza krawędź bez wyrwań

<strong>Mieszanka materiałów, szerokie spektrum:</strong> Obróbka materiałów wykonanych z miękkich, twardych, włóknistych i wielu innych warstw
Mieszanka materiałów, szerokie spektrum: Obróbka materiałów wykonanych z miękkich, twardych, włóknistych i wielu innych warstw

<strong>Różnorodność, materiały włókniste, porowaty korek, drewno lite:</strong> Dzięki ekstremalnie ciągnącemu cięciu i małemu oporowi skrawania, narzędzia p-System rozdzielają (porowate) włókna jak brzytwa.
Różnorodność, materiały włókniste, porowaty korek, drewno lite: Dzięki ekstremalnie ciągnącemu cięciu i małemu oporowi skrawania, narzędzia p-System rozdzielają (porowate) włókna jak brzytwa.

<strong>Wyrównywanie bez wyrwań:</strong> Fornir wzdłuż i w poprzek do włókien, również dębina i fornir z drewna poużytkowego.
Wyrównywanie bez wyrwań: Fornir wzdłuż i w poprzek do włókien, również dębina i fornir z drewna poużytkowego.

<strong>CNC pionowa, różnorodność maszyn:</strong> Specjalne wersje p-System również do pionowych CNC
CNC pionowa, różnorodność maszyn: Specjalne wersje p-System również do pionowych CNC

<strong>Precyzja, bez mikrowyrwań:</strong> Frezy do wyrównywania LEUCO p-System zapewniają optymalną jakość wyrównywania bezspoinowych połączeń dzięki technologii laserowej/plazmowej.
Precyzja, bez mikrowyrwań: Frezy do wyrównywania LEUCO p-System zapewniają optymalną jakość wyrównywania bezspoinowych połączeń dzięki technologii laserowej/plazmowej.

<strong>Ekonomiczne, znacznie większa żywotność:</strong> wielokrotnie dłuższa trwałość niż tradycyjne narzędzia DP, na przykład producenci mebli kuchennych: 10-krotnie dłuższa żywotność podczas obróbki materiału płytowego o grubości 16 i 19
Ekonomiczne, znacznie większa żywotność: wielokrotnie dłuższa trwałość niż tradycyjne narzędzia DP, na przykład producenci mebli kuchennych: 10-krotnie dłuższa żywotność podczas obróbki materiału płytowego o grubości 16 i 19

 • Frezy do wyrównywania, rowkowania i wręgowania z asortymentu katalogowego LEUCO p-System umożliwiają użytkownikom wykorzystanie wszelkich możliwości tych narzędzi.

LEUCO p-System

Nowe wymiary jakości i możliwości zastosowań

Jako pierwszy producent narzędzi wykonujemy narzędzia z kątami osiowymi ≥ 55°. Nazywamy takie narzędzia „LEUCO p-System”. Obróbkę za pomocą tych narzędzi nazywamy „złuszczaniem”. Narzędzie to jest opatentowane.

Narzędzia LEUCO p-System są wykorzystywane do

 • wyrównywania, wręgowania, cięcia, wykonywania fazek i wpustów.

Narzędzia LEUCO p-System są używane w

 • maszynach stacjonarnych i przelotowych
 • oraz w frezarkach stołowych z posuwem ręcznym.

Branża

Uniwersalne zastosowania w wielu różnych dziedzinach produkcji, np. linie przelotowe do krawędzi, indywidualna obróbka linoleum, produkcja podłóg lub obróbka płyty o wysokim połysku. Stosowany zarówno w stolarniach, jak i w przemysłowych zakładach obróbki drewna.

Narzędzia LEUCO p-System podczas obróbki klasycznych tworzyw drzewnych i drewna litego zapewniają:

 • doskonałą jakość skrawania, która obecnie jest niedościgniona na rynku
 • znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne narzędzia diamentowe

Narzędzia LEUCO p-System otwierają nowe możliwości i wymiary jakości skrawania w

 • zakładach obróbki materiałów specjalnych („mieszanek materiałów”),
 • produkcji wymagającej dużo obróbki wykańczającej.

Film

Prospekt

Aktualności

Zachwyceni klienci mówią...

 • "Nawet porowate, ciemne oraz bardzo trudne wykończenia mogę obrobić p-Systemem lepiej niż kiedykolwiek. A frez pracuje, pracuje i pracuje ..."
  Producenci mebli biurowych


 • "Do dziś, znalezienie jakiegokolwiek narzędzia do obróbki moich powlekanych korkiem płyt było trudne. Jakość obróbki krawędzi z p-Systemem jest najlepsza którą z do tej pory ocenianych."
  Specjalista stolarz


 • "Podczas obrabiania płyt Multiplex mogę z narzędziem p-System kompletnie zrezygnować ze szlifowania."
  Producent blatów

 • "Wyrwania podczas obróbki w poprzek włókien już nie istnieją. Nawet po obróbce 1 miliona krawędzi parkietu."
  Producenci parkietów

nagroda

używanie

Przykładowe zastosowania

Na gotowo:
frezowanie w jakości obróbki na gotowo, bez obróbki wykańczającej

 • Dotychczas: Ze względu na sklejone ze sobą forniry, podczas obróbki płyt multiplex i sklejki wymaga jednoczesnej obróbki drewno wzdłużnie i w poprzek. Wskutek tego powstaje szorstka krawędź, która do tej pory wymagała szlifowania wykończeniowego.
 • Korzyść: p-System tworzy krawędź o jakości obróbki na gotowo, bez potrzeby pracochłonnego szlifowania.

bez wyrwań: wyrównywanie bez wyrwań w płytach fornirowanych

 • Dotychczas: Podczas obróbki wzdłużnej i poprzecznej płyt fornirowanych krawędzie często się wyrywają lub wyłamują, zwłaszcza podczas wyrównywania wystającego forniru.
 • Korzyść: Ostrza p-System rozdzielają fornir jak ostra brzytwa. Prostopadle do forniru nie wywierają prawie żadnej siły skrawającej i zapewniają gładkie cięcia zarówno przy wystawaniu forniru na 2, jak i na 10 mm.

Folia ochronna: Długa żywotność w przypadku materiałów o wysokim połysku z folią ochronną

 • Dotychczas: Gdy folia nie była już gładko frezowana, narzędzia były wymieniane, chociaż jakość skrawania samej krawędzi była dobra.
 • Korzyść: Dzięki takiemu układowi kąta osiowego p-System skrawa folię „jak brzytwa”, wykorzystując dzięki temu całą żywotność frezu.

Drewno egzotyczne: materiały włókniste i egzotyczne

 • Dotychczas: Powłoki płócienne, skóra, płyty stolarskie na konstrukcje lekkie wykonane z puchowca lub topoli są to materiały bardzo włókniste, a gładkie frezowanie było dotychczas trudne lub wręcz niemożliwe.
 • Korzyść: Ze względu na duży kąt osiowy włókna są równo skrawane i często nie ma potrzeby obróbki wykańczającej.

Oszczędność czasu: redukcja czasów nieprodukcyjnych

 • Dotychczas: W centrach obróbczych przy zmianie z frezów prawo- na lewoobrotowe występują przerwy w pracy wrzeciona maszyny. 
 • Korzyść: W wielu przypadkach p-System podczas skrawania drewna rdzeniowego w kierunku przeciwbieżnym pozwala po prostu wyjeżdżać poza krawędź bez powstawania odprysków na krawędziach. Nawet w przypadku materiałów z obrzeżem wyjeżdżanie poza krawędź jest możliwe, w zależności od grubości obrzeża i jakości płyt. Nie ma potrzeby wymiany narzędzi, a czas przerwy w pracy wrzeciona maszyny jest krótszy.

W maszynie: Lepsze odprowadzenie wiórów

 • Dotychczas: Ze względów jakościowych drewno lite było wcześniej obrabiane współbieżnie. Odprowadzenie wiórów rzadko było kompletne.
 • Korzyść: Obróbka drewna litego jest możliwa za pomocą p-System w kierunku przeciwbieżnym, a zatem możliwe jest też odprowadzenie wiórów w tym kierunku obróbki przy najlepszej jakości skrawania.
 • W wyniku złuszczania, zwłaszcza przy obróbce drewna litego, powstają drobniejsze i lżejsze wióry, które zauważalnie różnią się od tradycyjnych wiórów oraz są łatwiejsze do odprowadzenia.

Zastosowania, które dotychczas uważano za technicznie niemożliwe

 • Obróbka drewna litego za pomocą ostrzy diamentowych z dużym kątem ostrza
 • Skrawanie drewna rdzeniowego w kierunku przeciwbieżnym bez wyrwań po stronie wylotowej
 • Wolne od wyrwań wyjście z grubym obrzeżem po wyrównaniu
 • Jakość obróbki wykończeniowej Finish płyt ze sklejki, bez konieczności szlifowania
 • Jakość obróbki wykończeniowej Finish w przypadku złuszczania materiałów włóknistych, takich jak płyty powlekane płótnem, linoleum z włóknami juty itp.

Bezspoinowe wykonanie technologią laserową/plazmową

 • Bezspoinowy wygląd i odporność na wilgoć

Decydujące zalety obróbki krawędzi w technologii laserowej lub plazmowej to bezspoinowy wygląd krawędzi i odporność krawędzi na wilgoć. Podstawą jest optymalna jakość wyrównywania. Ostrza o bardzo dużym kącie osiowym LEUCO p-System skrawają powierzchnię „jak nożyczki”, zapewniając doskonałą jakość krawędzi. Dzięki perfekcyjnemu skrawaniu wyrównującemu bez mikrowyrwań dzięki LEUCO p-System można rzeczywiście wykorzystać zalety laserowej obróbki krawędzi.

zdjęcia aplikacyjne

p-System generuje krawędź w jakości „na gotowo“, kosztowny proces szlifowania zostaje pominięty.
p-System generuje krawędź w jakości „na gotowo“, kosztowny proces szlifowania zostaje pominięty.

Ostrza p-System rozdzielają fornir jak ostra brzytwa. Prostopadle do forniru nie wywierają prawie żadnej siły skrawającej i zapewniają gładkie cięcia zarówno przy wystawaniu forniru na 2, jak i na 10 mm.
Ostrza p-System rozdzielają fornir jak ostra brzytwa. Prostopadle do forniru nie wywierają prawie żadnej siły skrawającej i zapewniają gładkie cięcia zarówno przy wystawaniu forniru na 2, jak i na 10 mm.

Przez ułożenie kąta osiowego p-System tnie folie „jak brzytwa“ i wykorzystuje całkowicie możliwą żywotność freza.
Przez ułożenie kąta osiowego p-System tnie folie „jak brzytwa“ i wykorzystuje całkowicie możliwą żywotność freza.

Otwieranie w tej samej sklejce topolowej, obrabianej za pomocą narzędzia LEUCO p-System z końcówkami diamentowymi. Widać i odczuć można, że wszystkie warstwy mają gładką i czystą powierzchnię pomimo trudnej topoli z włókien drzewnych.
Otwieranie w tej samej sklejce topolowej, obrabianej za pomocą narzędzia LEUCO p-System z końcówkami diamentowymi. Widać i odczuć można, że wszystkie warstwy mają gładką i czystą powierzchnię pomimo trudnej topoli z włókien drzewnych.

Egzotyczne: Przez mocny kąt osiowy włókna zostają czysto odcięte, poprzez to odpada konieczność poprawek.
Egzotyczne: Przez mocny kąt osiowy włókna zostają czysto odcięte, poprzez to odpada konieczność poprawek.

p-System pozwala w wielu przypadkach podczas cięcia w poprzek i pracy przeciwbieżnie na wyjście narzędzia z materiału bez wyrwań. Również przy znanych materiałach sprawdza się wyjście narzędzia z materiału bez wyrwań w zależności od wytrzymałości krawędzi oraz jakości płyty.
p-System pozwala w wielu przypadkach podczas cięcia w poprzek i pracy przeciwbieżnie na wyjście narzędzia z materiału bez wyrwań. Również przy znanych materiałach sprawdza się wyjście narzędzia z materiału bez wyrwań w zależności od wytrzymałości krawędzi oraz jakości płyty.

dąb, frezowany poprzecznie do włókna
dąb, frezowany poprzecznie do włókna

Rowkowanie za pomocą systemu LEUCO p-System.
Rowkowanie za pomocą systemu LEUCO p-System.

Producenci parkietów: Wyrwania podczas obróbki w poprzek włókien już nie istnieją. Nawet po obróbce 1 miliona krawędzi parkietu.
Producenci parkietów: Wyrwania podczas obróbki w poprzek włókien już nie istnieją. Nawet po obróbce 1 miliona krawędzi parkietu.

Pokryta folią MDF krawędź postformingowa frezowana za pomocą LEUCO p-System, wolne od łez wyjście noża na krawędzi.
Pokryta folią MDF krawędź postformingowa frezowana za pomocą LEUCO p-System, wolne od łez wyjście noża na krawędzi.

Składanie za pomocą „LEUCO p-System”
Składanie za pomocą „LEUCO p-System”

Co to jest złuszczanie?

Funkcja

Standardowa obróbka drewna: Frezowanie z kątem osiowym do 54°

Do tej pory najnowszą technologią był układ ostrzy skrawających poniżej kąta osiowego określany jako „ ciągnące cięcie". Powoduje to, że kąt ostrza skrawającego narzędzia z kątem osiowym w kierunku cięcia jest mniejszy niż kąt ostrza narzędzia skrawającego bez kąta osiowego. Właściwie chodzi przy tym tylko o „ skośne cięcie"

Obróbka drewna NOWOŚĆ: Złuszczanie z kątem osiowym ≥ 55°

Nowe, do tej pory w technice narzędzi niezauważone, jest rzeczywiste ciągnące cięcie, jeśli ostrze zostanie ułożone pod dużym kątem osiowym. Przy tym ostrze działa jak ostrze noża, faktycznie ciągnąco.
 

Złuszczanie jest powiązaniem dwóch czynników:

 • 1. Zredukowanie skutecznego kąta ostrza poprzez duży kąt osiowy, tj. skośne cięcie
 • 2. Ruch powierzchni tnących w kierunku materiału, tj. ciągnące cięcie. Podczas obróbki nie występuje proces jak przy klasycznym skrawaniu - raczej ilość materiału porównywalna do złuszczania.

Złuszczać z LEUCO p-System znaczy:

 • 1. więcej niż selektywna poprawa narzędzia w obróbce skrawaniem, czasu pracy i wydajności.
 • 2. nowy rodzaj obróbki drewna obok piłowania, strugania i frezowania
 • 3. Zwiększone możliwości dla użytkownika, które do tej pory postrzegane były jako niemożliwe.

Właściwości

 • Nieznany, rzucający się w oczy wygląd narzędzia przez ekstremalny kąt osiowy (Kąt osiowy ≥ 55°, kąt ostrza > 55°)
 • Materiał tnący: LEUCO DIA
 • Serwis ostrzenia oraz Know-how ostrzy tylko i wyłącznie w LEUCO

Produkcja w Horb am Neckar

Nowy w obróbce drewna rewolucyjny kąt osiowy ≥ 55° oznacza podczas produkcji narzędzi całkiem nowe procesy produkcji. LEUCO stawia sobie ten wymagający cel rozwijania, konstruowania oraz produkowania. Solidna wiedza produkcyjna, nowoczesna produkcja narzędzi oraz wytrwałość są podstawami tej rewolucji.

Film

 

ilustracja

Ewolucja kąta osiowego: narzędzia p-System definiują się przez kąt osiowy ≥ 55°
Ewolucja kąta osiowego: narzędzia p-System definiują się przez kąt osiowy ≥ 55°

45°
45°

0°