Obróbka przelotowa drewna

Czym jest obróbka przelotowa?
Obróbka przelotowa ma miejsce, kiedy element jest prowadzony przez maszynę w zespole posuwu. Element jest prowadzony przy narzędziach, co powoduje obróbkę skrawaniem. Kilka narzędzi może być stosowanych po kolei i w ten sposób wykonywać pełną obróbkę obrabianego materiału. W obróbce przelotowej wyróżnia się maszyny z posuwem łańcuchowym i maszyny z posuwem rolkowym.

Wady i zalety obróbki przelotowej
Podczas obróbki przelotowej można uzyskać dużą wydajność produkcji, ponieważ wszystkie etapy obróbki elementu są wykonywane prawie jednocześnie. Przezbrojenie stosowanych maszyn jest natomiast czasochłonne, w związku z czym obróbka przelotowa wykonywana jest głównie dużymi partiami, aby w największym możliwym stopniu uniknąć przestojów w produkcji.

Aktualne wymagania
Ponieważ trend rozwija się w kierunku partii o mniejszej wielkości, coraz częściej w obróbce przelotowej integrowane są elementy techniki stacjonarnej: m.in. automatyczne wymienniki narzędzi, silniki z mocowaniem HSK, wstępnie ustawiane narzędzia, sterowane agregaty do frezowania konturowego lub wiercenia w przechodzącym materiale. Aby spełnić wymagania związane ze stale większymi prędkościami posuwu, coraz częściej w agregatach sterowanych stosowane są napędy liniowe o dużej dynamice.

Obróbka przelotowa ‒ aktualne trendy narzędzi podczas wyrównywania
Znaczne zmniejszenie emisji hałasu na agregatach frezarskich, które nie są obudowane kabiną, lecz osłonięte wyłącznie blachą osłon przeciwwiórowych, to aktualny wymóg dla nowoczesnych narzędzi.